logo

Dětská skupina

Co je dětská skupina?

Je služba péče o dítě, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí. Zajišťuje výchovně-vzdělávací činnost pro děti od 2 do 6 let. Legislativně je upravena zákonem č. 247/ 2014 Sb.,o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláškou č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (obsahuje také hygienické požadavky na provoz a prostory DS).
Povinností dětských skupin je evidence u Ministerstva práce a sociálních věcí, které také kontroluje kvalitu poskytované péče na základě standardů kvality.
Služba může být poskytována bez úhrady nákladů, s částečnou nebo plnou úhradou nákladů.

Pár slov o DS Mazlíci:

Jedná se o věkově smíšenou skupinu dětí. Naším cílem je vytvořit pro děti příjemné, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém budou rády trávit čas, poznávat nové kamarády, zažívat dobrodružství a přitom hravou formou objevovat svět kolem sebe a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Veškeré aktivity přizpůsobujeme věku, individuálním potřebám a zájmu dítěte.
Péče o děti je poskytována na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby.
Děti se do DS Mazlíci přijímají průběžně do naplnění kapacity (12 dětí). Pro zájemce o službu péče o dítě v DS je po předchozí domluvě možnost prohlídky zařízení.
Děti jsou přijímány dle pořadí podaných přihlášek, přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v místě DS.

Zřizovatel Dětské skupiny Mazlíci: Obec Dražůvky, služba je poskytována od 1.8. 2023

Kapacita Dětské skupiny Mazlíci: max. 12 dětí ve věku od 2 let do zahájení povinné školní docházky.

Provozní doba: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Péči zajišťují: O děti pečuje kvalifikovaný personál s pedagogickým vzděláním a s profesní kvalifikací chůvy v dětské skupině.

Úhrada: 500 Kč/ měsíc

Strava: stravné na den je 64, obědy jsou zajištěny ze školní jídelny Archlebov

Kontakt

Dražůvky 114
696 33 Archlebov
Fax: 518 633 526
IČ: 00488429
DIČ: 310-00488429 je plátcem DPH
E-mail: obec.drazuvky@email.cz
ID DS: 83nbkn9
Bankovní spojení:
KB Kyjov 23829671/0100

Jak nás kontaktovat

Jak nás kontaktovat
tel. 518 633 526
Starostka: Klára Čudrnáková
tel. 606 161 008
starostadrazuvky@seznam.cz
Místostarosta: Radek Nevřala
tel. 702 255 352
mistostarostadrazuvky@email.cz

Úřední hodiny

Pondělí:  7 – 15,30
Úterý:      7 – 15,00
Středa:    7 – 15,30
Čtvrtek:   7 – 14,30
Pátek:      7 – 14,30

Copyright © 2023 Obec Dražůvky, webmaster Radek Nevřala