logo

Knihy O Obci

Z historie Dražůvek 

Publikace vyšla poprvé v roce 2011, při příležitosti konání 1. sjezdu rodáků.
Knihu lze zakoupit na OÚ za cenu 200,- Kč.

Obsah:
Archeologické nálezy z pravěku a středověku Dražůvek
 

autor Mgr. Jaromír Šmerda, Masarykovo muzeum Hodonín – do roku 2011 známé nálezy 
 z katastru obce 

Městečko Dražůvky ve výpisu z několika urbářů
 autor Mgr. Ester Vratislavská – dějiny obce od první písemné zmínky do roku 1617 
 Součástí textu je také:

Urbář z roku 1578
Urbář z roku 1598
Urbář z roku 1617
Odhadní sumář z roku 1617

Dražůvky v 17. a 18. století
 autor PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. – dějiny obce od třicetileté války do konce 18. století
Součástí textu je také:
Druhá lánová vizitace z roku 1674
Tereziánský rejstřík z roku 1749
Vinaři v roce 1749
Domy bez vinohradů v roce 1749
Osedlí v roce 1754
Osedlí v roce 1775

19. a 20. století
 autor Klára Čudrnáková – průřez dějin od napolenských válek po druhou dvacátého věku
 Součástí textu je také:
Majitelé nemovitostí v letech 1881 – 1910

Dražůvky, součást Ždánicka

Vyšla poprvé v roce 2016, při příležitosti konání 2. sjezdu rodáků.
Knihu lze zakoupit na OÚ za cenu 200,- Kč.

Obsah:
Nevíme, po čem chodíme aneb i malé dědiny měly velké dějiny
autoři Mgr. Ester Vratislavská a Mgr. Peter Futák – výsledky bádání v archivech o městečku
Dražovice a pozdější obci Dražůvky
Protokol popisu daňových hranic obce Dražůvky z roku 1824
překlad originálního protokolu
Lokalizace skrytých struktur georadarem 
autor Ing. Jiří Hruška, Kolejconsult servis s.r.o. Brno – georadarový průzkum na místě
označované jako „Vodný kopec“
Nové archeologické objevy v Dražůvkách
autor Mgr. Šmerda Jaromír, Masarykovo muzeum v Hodoníně
Charakteristika struskových hmot z Dražůvek u Kyjova
autor RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta University Palackého v
Olomouci – rozbor a popis strusky z archeologických nálezů
Šacunk statku Ždánického
 ocenění ždánického panství z roku 1622, kdy bylo po Bílé hoře zkonfiskováno Kounicům
 
 Čeští bratři na Ždánicku 
 práce Mgr. Ester Vratislavské o působení Jednoty bratrské v druhé polovině 16. a
 první polovině 17. století v našem kraji, včetně jmenných seznamů členů v jednotlivých obcích Ždánicka
Sčítací operáty Rakouské monarchie – obec Dražůvky v letech 1881 – 1910
 autor p. Oujezdská M., v tabulkách jsou zpracovány všechny dražovské domy a jejich 
 obyvatelé ze sčítání let 1881, 1890, 1900 a 1901

Dražůvky nostalgické


Vyšla poprvé v roce 2016 u příležitosti konání 2. sjezdu rodáků. Obsahuje 32 perokreseb podle starých fotografií, autorem kreseb je p. Miroslav Vomáčka z Moravských Budějovic. Publikaci lze zakoupit na OÚ za cenu 70,- Kč.

Kyjovsko nejen z nebe (s podrobnostmi o obci Dražůvky)
autoři Milan Paprčka, Martina Grznárová a Tibor Skalka
Kniha vyšla v roce 2019 v nakladatelství CBS. Obsahuje mnoho překrásných leteckých fotografií z celého Kyjovska, medailonky jednotlivých obcí a zmínky o různých zajímavostech kraje. Naše obec byla objednatelem speciálního vydání, které je zaměřeno více na Dražůvky.
Knihu lze zakoupit na OÚ za 350,- Kč.

Zpěvník lidových písní ze Ždánicka


autoři Viktor Kuřímský a Michal Procházka
Publikace obsahuje přes 250 písňových textů s notovými zápisy tak, jak je po obcích Ždánicka kdysi zaznamenali sběratelé lidového umění.
Knihu lze zakoupit na OÚ za 150,- Kč.

 

Kontakt

Dražůvky 114
696 33 Archlebov
Fax: 518 633 526
IČ: 00488429
DIČ: 310-00488429 je plátcem DPH
E-mail: obec.drazuvky@email.cz
ID DS: 83nbkn9
Bankovní spojení:
KB Kyjov 23829671/0100

Jak nás kontaktovat

Jak nás kontaktovat
tel. 518 633 526
Starostka: Klára Čudrnáková
tel. 606 161 008
starostadrazuvky@seznam.cz
Místostarosta: Radek Nevřala
tel. 702 255 352
mistostarostadrazuvky@email.cz

Úřední hodiny

Pondělí:  7 – 15,30
Úterý:      7 – 15,00
Středa:    7 – 15,30
Čtvrtek:   7 – 14,30
Pátek:      7 – 14,30

Copyright © 2023 Obec Dražůvky, webmaster Radek Nevřala